RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA
firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever
REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

GRBOVI

 

Grb je zaštitni - simbolički znak vladara, države, crkve, grada, porodica, plemića i vitezova. U Srbiji grb sa 4 ocila upotrebio je prvi sv. Sava 1199 g. na Karejskom tipiku.

 

Grbovi na slici ispod su naši tipski grbovi za koje imamo svu potrebnu pripremu i možemo ih odmah gravirati u svim veličinama bez posebne pripeme. Ove grbove možemo izgravirati i kao šablone za graviranje pantograf mašinama.

 

 

Grb na slici ispod izgraviran je na mesingu. Najčešće gravirani grbovi su: grb Srbije, grb Crne Gore, grb Beograda itd. Ove i druge grbove možemo gravirati u raznim veličinama od npr. veličine 10x10 mm prikladne za privezak, escajg i slično, pa sve do veličine 500x500 mm za svečane sale, firme itd. Donete fajlove sa grbovima nacrtane u Adobe Illustrator-u, Corelu ili ACAD-u možemo prihvatiti i grbove izgravirati upravo onako kako ste nactali. Graviranje grba  radimo na raznim materijalima.

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009