RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

GRBOVI

 

Grb je zaštitni - simbolički znak vladara, države, crkve, grada, porodica, plemića i vitezova. U Srbiji grb sa 4 ocila upotrebio je prvi sv. Sava 1199 g. na Karejskom tipiku.

 

Grbovi na slici ispod su naši tipski grbovi za koje imamo svu potrebnu pripremu i možemo ih odmah gravirati u svim veličinama bez posebne pripeme. Ove grbove možemo izgravirati i kao šablone za graviranje pantograf mašinama.

 

 

Grb na slici ispod izgraviran je na mesingu. Najčešće gravirani grbovi su: grb Srbije, grb Crne Gore, grb Beograda itd. Ove i druge grbove možemo gravirati u raznim veličinama od npr. veličine 10x10 mm prikladne za privezak, escajg i slično, pa sve do veličine 500x500 mm za svečane sale, firme itd. Donete fajlove sa grbovima nacrtane u Adobe Illustrator-u, Corelu ili ACAD-u možemo prihvatiti i grbove izgravirati upravo onako kako ste nactali. Graviranje grba  radimo na raznim materijalima.

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009