RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA
firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever
REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

MONOGRAMI

 

 

Imamo napravljenu kompletnu familiju monograma za graviranje postavljenih u krugu. Monogrami sadrže latinična i ćirilična slova. Ovakvi monogrami su prikladni za graviranje na raznim predmetima, a radimo ih dijamantskim alatom i programskim CNC mašinama.

 

 

Monogrami na slici uradjeni su iz naseg pisanog viselinijskog fonta na eloksiranom aluminijumu.

 

 

Prve monograme gravirali smo pre više od 20 godina mehaničkim mašinama - pantografima, a originalne fabričke garniture imale su samo latinična slova.

 

  

 

Primeri raznih monograma, namenski dizajniranih:

Kompletna abeceda monograma uradjena 1877. godine.

 

 

Mozemo takodje izgravirati alate za livenje predmeta sa monogramima.

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009