RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA
firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever
REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

OZNAKE DALEKOVODA I STUBA

 

Naša firma Uncijal koja je u sastavu Infoform-a specijalizovana je za izradu elektrotehničkih i tehničkih natpisa. 1991. godine zajedno sa komisijom Elektroistoka radili smo na standardizaciji tablica za označavanje dalekovoda. Osnovni zahtev službe za održavanje bio je da se napavi "neuništiva" i u svim uslovima čitljiva tablica "koju ni dokoni čobani gađajući je kockom od puta ne mogu uništiti". Tablica je morala biti reljefna sa duboko izgraviranim brojevima stuba i dalekovoda kako bi se isti mogli pročitati na zaleđenom stubu, a takođe i napipati u mraku. Čak i ako bi farba sa tablice potpuno spala, tablica bi morala biti jasno čitljiva. Cilj ovako kvalitetne tablice je bio da se u potpunosti eliminišu nesrećni slučajevi koji su u praksi bili prouzrokovani neadekvatnim obeležavanjem dalekovoda.


Po završetku ovog obimnog posla napravili smo protokol za izradu ovih tablica koji je definisao tehniku izrade, materijale i dimenzije. Takođe smo uradili i projektnu dokumentaciju za projektovanje. Etalon tablice po ovom protokolu uradio je Uncijal.


Da li je izbor najjeftinije tablice izrađene sito štampom koja se danas koristi u praksi, dobar izobor za visokonaponski dalekovod, procenite sami.

 

Oznaka stuba sa brojem dalekovoda

 

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižena, brojevi dalekovoda i stuba gravirani.

 

Brojevi stuba za očitavanje iz vazduha

 

  

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižene, ofarbane i zapečene.

 

Oznake faza

 

  

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižene, ofarbane i zapečene.

 

Oznaka stuba

 

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižena, broj stuba izgraviran.

 

Upozoravajuća tablica za visoki napon

 

Klasicna tablica upozorenja našeg dizajna za TS i VN postrojenja.

 

Tablice upozorenja od prisustva visokog napona, radimo u ćiriličnoj
i latiničnoj varijanti kao na slici iznad, dim. 150x200mm,
tehnikom graviranja i popunjavanja crvenom PVC bojom, na kliritu debljine 3mm.
Tablice su UV stabilne, predviđene za spoljnu montažu i traju više od 20 godina.

Zanjih godina skoro isključivo radimo ovakve tablice za visokonaponska postrojenja.
Jednostavno većina ovih postrojenja se radi u gradovima i u objektima a
investitori-korisnici jednostavno ne žele da u svom okruženje stalno gledaju mrtvačku glavu.
Ako nekom ovo nije dovoljno u današnje vreme,
onda mu sigurno ni mrtvačka glava neće pomoći, kaže jedan naručilac.

* * *

Da li je izbor najjeftinije tablice izrađene sito štampom koja se danas koristi u praksi, dobar izobor za visokonaponsko postrojenje, procenite sami.

 

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižena.

 

Buba Design © InfoForm 2009