RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA
firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever
REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

PROTIVPOŽARNE OZNAKE

 

Protivpožarni piktogrami

 

Naših pet tipskih prtivpožarnih piktograma spadaju u grupu protivpožarnih oznaka. Zeleni piktogram sa simbolom čoveka u trku označeni na slici sa PPd i PPl koriste se na mestima gde su putevi ii delovi puteva normalne i nužne evakuacije isti.

 

Crveni piktogram za oznaku mesta protivpožarnog aparata sa simbolom protivpožarnog aparata, identičan je za sve vrste protivpožarnih aparata.

 

Dva zelena piktograma za označavanje ulaza i izlaza dizajnirani su u našoj firmi po ugledu na internacionalne simbole.

 

Standardna dimenzija je 105 x 100 mm, graviraju se programskom CNC mašionm na dvoslojnom Gravoply materijalu debljine 0.8 mm. Istom mašinom proseca se forma sa zadatim radijusom.

 

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis protivpožarnih piktograma [ 108KB ]

 

Oznaka za hidrant

 

Ova oznaka spada u grupu protivpožarnih oznaka. Postavlja se na vrata hidranta.

 

Česta je pojava da su hidranti u novim poslovnim objektima smešteni ispod lamperija, ogledala ili uzidani u zid i oblepljeni tapetama. U svim ovim slučajevima neopohdna je odgovarajuća kvalitetna oznaka koja će zadovoljiti zakonsku formu, a da istovremeno estetski ne "ugrozi" okolni enterijer. S obzirom da je boja, simbol kao i velicina određena od strane zakonodavca, učinili smo sve što je bilo u našoj moći da takav efekat postignemo.

 

Standardna dimenzija oznake je 150 x 140 mm. Gravira se programskom CNC mašinom na dvoslojnom Gravoply materijalu debljine 0.8 mm. Istom mašinom proseca se forma sa zadatim radijusima.

 

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis oznake za hidrant [ 95KB ]

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009