RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA
firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever
REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

ŠABLONI ZA FARBANJE

 

Izrađujemo šablone za farbanje raznih natpisa kao što su razne ambalaže, drveni sanduci, oznake na betonskim stubovima, parkinzima, aerodrumima, razna upozorenja itd. Za ovu namenu imamo specijalno razvijene ćirilične, latinične i ruske fontove. Najčešće se izrađuju na aluminijumu debljine 0.5 mm. Za jednokratne upotrebe ove sablone možemo proseći od samolepljive folije. Šablom možemo uraditi i sa donetog fajla.

 

 

Šablon za farbanje drvenih sanduka Al debljine 0,8 mm, dimenzije 400x250 mm.

 


Šabloni za farbanje stubova, Al 0,5mm, visina cifara 60 mm.

 

Šabloni za različite namene, Al 0,5mm, visina cifara 40 mm.

 

Šablon za reklamno farbanje Al debljine 1mm, dužine 500 mm.

 

 

Šabloni za farbanje cisterni, Al debljine 1mm, dužina šablona 1m.

 

Šabloni za farbanje logotipa, Al debljine 1mm, dužina šablona 500mm.

 

Šabloni za farbanje u halama, javnim garažama, aerodromu itd, Al debljine 1mm,
Dimenyija šablona 200x300mm, visina cifara 200mm._

Šabloni za farbanje stubova, trafo stanica i elektro postrojenja,
brojevi visine100mm.

 

Šabloni za farbanje stubova, trafo stanica i elektro postrojenja,
brojevi visine100mm, komplet brojeva i slova - Latinica.
Postoji i simetrični koplet Ćirilica - Unikatno iz razvoja infoFORMA.


Piktogrami Al0,5mm, fi100mm korišćeni za prosvetljavanje na brodu.

 


Kao i prethodno korišćeno za prosvetljavanje.

 

Ispod je tipski paket brojeva od 50 i 100mm visine, prosečen na samolepljivoj foliji kao
naše standardno jeftino resenje za manje tiraže farbanja i jednokratnu upotrebu.

 

_


* * *

Primer farbanja uz pomoć sunca.


 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009