RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA
firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever
REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

SINOPTIK ŠEME

 

Sinoptik šeme izrađujemo do formata 500 x 600 mm u jednom komadu - modulu. Na modulima graviramo šeme sa simbolima i linijama ofarbane u boje po zahtevu. Takođe radimo i izradu otvora za kontrolno komandne elemente (tastere, prekidače, sijalice i instrumente). Na svakom modulu se buše rupe za pričvršćenje, tako da sa odgovarajućim ukrasnim kapama cela šema (sa svim modulima) čini kompaktnu celinu. Radili smo šeme za industrijska postrojenja i silose koji su u nizu imali 10 ovakvih modula u jednom paketu. Možemo prihvatiti već nacrtan crtež iz AutoCad-a, Adobe Illustratora ili Corela. Ukoliko projektant prilikom projektovanja uzme u obzir da ce se ova sinoptik šema raditi na ovakav način i šema se nacrta tako da ujedno može biti i izvođačka, mogu se investitoru uštedeti znatna sredstva i dobiti izgled upravo onako kako je to projektant zamislio. Na žalost neke od najlepših primera ovih sinoptik šema koje smo radili 1990-1995 godine nismo slikali, nije bilo sajtova, a u novije vreme zahtevi za ovo su vrlo retki.


Sinoptik šema za mlin, na kliritu debljine 5mm, sa rupama fi8mm za LED diode
sa rozetnama, uradjena po distavljenom fajlu u Corelu.

 


Modularna (iz više delova) sinoptik šema za proizvodni proces, na kliritu debljine 5mm,
ofarbana u tri boje, uradjena po distavljenom fajlu u AutoCadu.

 


Mala sinoptik šema na plavom kliritu debljine 3mm, sa otvorima za sijalice.

 

Sinoptik Šeme - Isecanjem elemenata


Sinoptik šeme za eneretska postrojenja i komandne putove isecamo najčešće od Gravoply materijala debljine 1mm, braon, zelene, ljubičaste, crne i crvene boje. U mogućnosti smo da prihvatimo dostavljene fajlove iz AutoCad-a, Corela ili Illustratora. Elementi seme lepe se na podlogu silikonom-barsilom koji omogucuje da se sve lepo podesi jer ne steže odmah. Uz ove elemente isporučujemo i male komadiće (pasere) od samolepljive plastike 6x6mm, a takodje isporučujemo i ispis na ploteru-hameru u razmeri 1:1 za lakšu montažu.

 

 

 

* * *

 

Izrada sinoptik sema za energetska postrojenja, trafo stanice, dispečerske centre, komandne pultove, kontrolu i upravljanje, mlinove, silose, trafo stanice, elektroprivredu i telekomunikacije

 

Buba Design © InfoForm 2009