Ovo je sajt infoForma iz Beograda

povratak na prvu stranu

* * *

I  Nedostatak standardnog graverskog font-formata

II   Nedostatak graverskih font-editora

III  Nedostatak dobrih grafičko-tehničkih graverskih fontova

IV  Nedostatak multi-jezičkih graverskih fontova

III  Nedostatak dobrih grafičko-tehničkih graverskih fontova

Pod pojmom dobar grafički podrazumevamo graverski font koji potpuno prati lik dobrog grafičkog fonta, odstupajući jedino za radijus alata.

Bili smo u prilici da vidimo graverske programe koji uz svoj paket nude vise hiljada grafičkih fontova, ali da tu nije bilo najboljih pretstavnika sedam najvećih tipografskih kuca.

Dobri graficki fontovi "sedmorice velicanstvehih" i vise od 50 drugih tipografskih kuca osnov su pisanja u svetu grafike koji je po grafickom liku slova daleko ispred svet graverstva.

Pod pojmom dobar tehnički podrazumevamo graverski font sa malim preklapanjem i jednoliniskim intervencijama na potrebnim mestima sa dobrom optimizacijom.

Stare graverske kuće koje su u svojoj proizvodnji imale mehaničke mašine i garniture šablona za graviranje u velikoj su prednosti zbog postojećeg iskustva u izradi fonta. To se lako može uociti po pregledu fontova koje nude.

Najizražajniji nedostatak graverskih fontova je u svetu laserskog graviranja, upravo tamo gde je tehnologija najdalje otisla. Slobodno se može reci tehnicki savršeno a grafički početniki.

Tačno je da laseri sa galvo glavama pisu "brzinom svetlosti" i vise od 1000 karaktera u sekundi, ali bi ipak dobrim graficko-tehničkim graverskim fontom pisali lepse a cesto i duplo brze.

"Nasi programi mogu koristiti True Type i Type 1 fontove" provereni je način novih proizvodjača mašina da skrene temu sa fontova na tehnologiju, i to im u potpunosti uspeva kod novih kupaca.       

Ne mora svaka graverska kuća imati svoj razvoj fontova, ali bi morala imati poštovanje i brigu o fontovima.

InfoForm – Beograd
Izvorni tekst - pisan sajt www.e-engraving.com