Ovo je sajt infoForma iz Beograda

povratak na prvu stranu

* * *

I  Nedostatak standardnog graverskog font-formata

II   Nedostatak graverskih font-editora

III  Nedostatak dobrih grafičko-tehničkih graverskih fontova

IV  Nedostatak multi-jezičkih graverskih fontova

II   Nedostatak graverskih font-editora

Samo retki proizvodjači graverskih programa nude graverske font editore, koji mogu kompajlirati graverski font u sopstvenom graverskom font-formatu.

Najveći broj proizvodjača graverskih mašina korisniku ne dopušta nikakvu intervenciju nad svojim fontovima, a kamoli kreaciju novih, a sve u cilju prodaje svojih sopstvenih fontova. Ovakva politika im donosi nesagledivo lose posledice.

Znatan broj graverskih kuća koje imaju mogućnost koriscenja True Type i Type 1 fontova, upućuju korisnike na kupovinu grafickih font editora za ove fontove, iako oni mogu biti samo delimicno resenje.

Softverske kuće koje imaju svoje graverske font editore mogle bi u kratkom vremenskom periodu da dopune svoje font editore sa uvozom i izvozom novih arhivnih .txt fajlova i time da naprave brz prodor na ovo veliko i perspektivno trziste.

Predlog dopune graverskih-font editora za arhivni .txt fajl

Postojećim editorima potrebno je dograditi mogućnost uvoza i izvoza arhivnog .txt fajla kao sto je predlozeno u grupi I.

Ovakvi primeri u praksi već postoje i mogli bi se odmah primeniti.

Sa File/Import Engraving .txt importovali bi se selektovani fajlovi.
Ovim importom omogućilo bi se direktno uvoženje celog arhivnog fonta, ili samo pojedinih karaktera i kompajliranje u sopstveni font-format.

File/Export Engraving .txt izvozio bi selektovane arhivne faljove ili ceo arhivni font.
Ovoim exportom omogućilo bi se pravljenje arhivnog fonta za nove i postojeće fontove.

Potrebno je proširiti broj mogućih karaktera najmanje na 1000.
InfoForm će uskoro predložiti arhivne brojeve iz svoje kodne liste.
"SVI  KARAKTERI SVETA", kako bi se brojevi .txt fajlova-karaktera usaglasili.

 

InfoForm – Beograd
Izvorni tekst - pisan sajt www.e-engraving.com