RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

Tačkasto graviranje

 

Tačkasto graviranje koristi se na mestima gde je potrebno da broj bude takav da se teško može falcifikovati. Takođe se koristi i kod mekih aluminijumskih pločica koje se teško graviraju jer se meki Aluminijum lepi za noževe.

 

Tackasto graviranje


Tačkasto graviranje se u praksi najčešće radi visine od 3 i 4mm, i tu daje najbolju grafičku sliku. U našem tačkastom latiničnom fontu Orach-Point imamo i naša latinična slova.

 

Brzina tačkastog graviranja je manja od graviranja linijskim fontom i dijamantskim alatom, ali ovde se uglavnom radi o manjim količinama i pojedinačnoj izradi pa brzina graviranja nije od presudnog značaja.

 

* * *

Pojedinačne tablice za vozila ne radimo, sem ako se radi o industrijskoj proivodnji sa pratećom dokumentacijom.

 

ključne reči: Tackasto graviranje, tačkasta slova, tačkasti brojevi

 

Buba Design © InfoForm 2009