RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

INVENTARSKE TABLICE

 

Inventarske tablice zajedno sa privescima za ključeve čine najsitnije, ali svakako nezaobilazne elemente vizuelne komunikacije u objektu. U novoizgrađenim objektima standardno numerisanje inventarskih tablica najčešće počinje od broja 0001 i nastavlja se u nizu do potrebnog broja. Standardna tablica sadrži naziv firme i inventarski broj.

inventarske tablice

 

Naša standardna dimenzija inventarske tablice je 36x17mm.
Dimenzija tablice je proizašla iz dugogodišnjeg iskustva kao najprikadnija dimenzija.
Visina numerisanih cifara je 3,6 mm.

Tablica je izrađena od Aluminijuma debljine 0,5mm. tehnikom ravne štampe,
a potrebni brojevi se numerišu CNC mašinom.

Inventarske tablice podlepljene su kvalitetnom Tesa samolepljivom trakom
što čini postavljanje tablie maksimalno jednostavnim.

Za male tiraže inventarskih tablica imamo blanko-prazne tablice bez imena firme
tako da u tom slučaju graviramo naziv firme i broj tablice.
Ovako izbegavamo pravljenje filmova i štampu pa tako smanjujemo cenu
za male tiraže tablica.Ono što čini našu inventarsku tablicu unikatnom je svakako naš font Orach Technic kojim su naziv firme brojevi izgravirani. Ovaj font je iz našeg razvoja i samo ga mi posedujemo, tako da istu tablicu niko drugi ne može napraviti i falcifikovati.

Veliki proizvođaci automobila imaju svoje sopstvene fontove za ispisivanje podataka u tablicama što falcifikatorima predstavlja najveći problem zbog kojeg u samom startu odustaju od falcifikovanja ovakvih tablica.

Uz inventarske tablice isporučujemo i jednu tablicu sa svim ciframa u nizu (0-9) koju naručilac čuva u računovodstvu-arhivi, kao etalon tablicu, sa kojom lako može proveriti svaku inventarsku tablicu na koju posumnja da nije originalna.

 

Primer tablice većeg traža na kojima je naziv firme odštampan a broj izgraviran.

Inventarska tablica je standardne dimenzije 36x17mm.

 

Inventarske tablice po posebnom zahtevu dimenzije 45x19mm

 

 

Inventarske tablice dimenzije 45x20mm


Inventarske tablice dimenzije 40x17mm.

 

inventarske tablice

Inventarska tablica rađena po posnom yahtevu.

 

Tehnički crtež i tehnički opis inventarskih tablica [ 102KB ]

 

Kljucne reci: Inventarske tablice, inventarske tablice za obeležavanje osnovnih sredstva

 

Buba Design © InfoForm 2009