RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

BROJEVI ZA OZNAČAVANJE PROSTORIJA - SOBA

 

Brojevi su predviđeni za postavljanje na samom štoku, iznad vrata ili na sama vrata. Potrebno ih je predvideti na svim prostorijama imajući u vidu da svaku prostoriju prati i odgovarajući ključ i privezak sa identičnim brojem. Pažnju treba obratiti na pregradna i sporedna vrata koja uglavnom ostaju neobeležena, pa samim tim ni ključ, odnosno privezak, ne može imati oznaku. Preporučuje se da se u ovakivim slučajevima pored broja doda i dopunska oznaka, na primer /1, /2 itd..

 

Ukoliko je prostorija obeležena aluminijumskim profilom Al 80 za označavanje prostorija koji u sebi sadrži i broj prostorije, nije potrebno postavljanje ovog broja.

 

Standardna dimenzija broja je 50x30 mm, a boje su po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvođača od preko 20 boja.

 

Broj se gravira programskom CNC mašinom na dvoslojnom Gravoply materijalu koji je proizvod američke firme New Hermes. Pričvršćuje se za podlogu dvostranom, samolepljivom trakom 3M 468MP koja obezbedjuje sigurnu vezu sa podlogom.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis brojeva za označavanje prostorija [ 132KB ]

 

 

Buba Design © InfoForm 2009