RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

INFORMATIVNA TABLA

 

Centralna zidna informativna tabla

 

Centralna informativna tabla obezbeđuje kompletnu informaciju posetiocu objekta. Tabla se postavlja na ulasku u objekat.

 

Informativna tabla je sastavljena od modularnih elemenata sa potrebnim tekstom, strelicom ili simbolom uvučenih u aluminijumske profile. Profili su pričvršćeni za noseću podlogu, a cela tabla uokvirena je Al ramom koji je moguće demontirati i lako zameniti pojedine elemente u toku korišćenja objekta.

 

Standardne širine informativne table su 500 x 700 mm. Visina table i broj izmenjivih elemenata nije ograničen i određuje se prema potrebi i raspolozivom prostoru. Ukupna debljina iznosi 20 mm.

 

Boje se mogu izabrati sa ton karte proizvođača od preko 20 boja. Moguća je kombinacija boja kako bi se obezbedila bolja preglednost i odvojili spratovi, službe, smerovi, firme i slično.

 

Profili u koje se uvlače natpisi i u koje se uramljuje tabla su namenski, eloksirani Al profili, proizvod američke firme New Hermes. Ulošci sa potrebnim tekstom, strelicama, simolima, su od dvoslojnog Gravoply materijala debljine 0.8 mm, takođe proizvod New Hermes.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis centralne zidne informativne table [ 143KB ]

 

Spratna zidna informativna tabla

 

Spratna informativna tabla obezbeđuje kompletnu informaciju o spratu na kome je postavljena. Tabla se postavlja neposredno po izlasku iz lifta ili glavnog stepeništa. Ukoliko ima više dislociranih liftova na objektu postavlja se i odgovarajući broj tabli.

 

Informativna tabla je sastavljena od modularnih elemenata sa potrebnim tekstom, strelicom ili simbolom uvućenih u aluminijumske profile. Profili su pričvršćeni za noseću podlogu, a cela tabla uokvirena je Al ramom koji je moguće demontirati i lako zameniti pojedine elemente u toku korišćenja objekta.

 

Standardne širine informativne table su 500 x 700 mm. Visina table i broj izmenjivih elemenata nije ograničen i određuje se prema potrebi i raspolozivom prostoru. Ukupna debljina iznosi 20 mm.

 

Boje se mogu izabrati sa ton karte proizvođača od preko 20 boja. Moguća je kombinacija boja kako bi se obezbedila bolja preglednost i odvojili spratovi, službe, smerovi, firme i slično.

 

Profil u koje se uvlače natpisi i u koje se uramljuje tabla su namenski, eloksirani Al profili, proizvod američke firme New Hermes. Ulošci sa potrebnim tekstom, strelicama, simolima, su od dvoslojnog Gravoply materijala debljine 0.8 mm, takođe proizvod New Hermes.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis spratne zidne informativne table [ 131KB ]

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009