RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

SINOPTIK ŠEME

 

Sinoptik šeme izrađujemo do formata 500 x 600 mm u jednom komadu - modulu. Na modulima graviramo šeme sa simbolima i linijama ofarbane u boje po zahtevu. Takođe radimo i izradu otvora za kontrolno komandne elemente (tastere, prekidače, sijalice i instrumente). Na svakom modulu se buše rupe za pričvršćenje, tako da sa odgovarajućim ukrasnim kapama cela šema (sa svim modulima) čini kompaktnu celinu. Radili smo šeme za industrijska postrojenja i silose koji su u nizu imali 10 ovakvih modula u jednom paketu. Možemo prihvatiti već nacrtan crtež iz AutoCad-a, Adobe Illustratora ili Corela. Ukoliko projektant prilikom projektovanja uzme u obzir da ce se ova sinoptik šema raditi na ovakav način i šema se nacrta tako da ujedno može biti i izvođačka, mogu se investitoru uštedeti znatna sredstva i dobiti izgled upravo onako kako je to projektant zamislio. Na žalost neke od najlepših primera ovih sinoptik šema koje smo radili 1990-1995 godine nismo slikali, nije bilo sajtova, a u novije vreme zahtevi za ovo su vrlo retki.


Sinoptik šema za mlin, na kliritu debljine 5mm, sa rupama fi8mm za LED diode
sa rozetnama, uradjena po distavljenom fajlu u Corelu.

 


Modularna (iz više delova) sinoptik šema za proizvodni proces, na kliritu debljine 5mm,
ofarbana u tri boje, uradjena po distavljenom fajlu u AutoCadu.

 


Mala sinoptik šema na plavom kliritu debljine 3mm, sa otvorima za sijalice.

 

Sinoptik Šeme - Isecanjem elemenata


Sinoptik šeme za eneretska postrojenja i komandne putove isecamo najčešće od Gravoply materijala debljine 1mm, braon, zelene, ljubičaste, crne i crvene boje. U mogućnosti smo da prihvatimo dostavljene fajlove iz AutoCad-a, Corela ili Illustratora. Elementi seme lepe se na podlogu silikonom-barsilom koji omogucuje da se sve lepo podesi jer ne steže odmah. Uz ove elemente isporučujemo i male komadiće (pasere) od samolepljive plastike 6x6mm, a takodje isporučujemo i ispis na ploteru-hameru u razmeri 1:1 za lakšu montažu.

 

 

 

* * *

 

Izrada sinoptik sema za energetska postrojenja, trafo stanice, dispečerske centre, komandne pultove, kontrolu i upravljanje, mlinove, silose, trafo stanice, elektroprivredu i telekomunikacije

 

Buba Design © InfoForm 2009