RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

OZNAKE PROSTORIJA

 

Standardne oznake prostorija


 

 

Standardne oznake prostorija radimo na dvoslojnom Gravoply Srebno-crnom ili Zlatno-crnom materijalu dimenzije 200x50mm, samolepljive 3M trakom, a za manje i pomoćne prostore i prostorije radimo i dimenzije 160x40mm.

 

Aluminijumski profil Al 80 za označavanje prostorija

 

Aluminijumski profil Al 80 za označavanje prostorija obezbeđuje kompletnu kvalitetnu i trajnu informaciju za jednu prostoriju. Pored toga omogućuje laku i brzu izmenu pojedinih delova.

 

Sastoji se od nosećeg eloksiranog aluminijumskog profila u koji se uvlače izmenjivi natpisi za označavanje:
   - broj prostorije
   - naziv službe
   - imena službenika
   - potreban broj rezarvnih uložaka
   - granični uložak.

 

Bez obzira na različiti broj službenika, praktikuje se zbog estetskog izgleda prostorija u nizu, da se usvoji jedna veličina koja zadovoljava najveći broj prostorija, a u izuzetno velikim prostorijama postavljaju se jedan pored drugog dva ili više profila.

 

Širina nosećeg Al profila je 80 mm, a visina po potrebi u zavisnosti od broja službenika u prostoriji. Standardna visina natpisa za broj prostorije i naziv službe je 20 mm, a imena sužbenika i graničnih pločica je 10 mm.

 

Boje su po izboru arhitekte-investitora sa ton karte proizvođača od preko 20 boja. Moguća je kombinacija boja kako bi se obeležila bolja preglednost i odvojili brojevi i službe od imena službenika, ili da bi se sužbe međusobno razlikovale po bojama.

 

Noseći profil je namenski, eloksirani aluminijumski profil proizvod američke firme New Hermes. Uložak za broj prostorije, naziv službe, imena službenika i granični natpis je dvoslojni Gravoply materijal debljine 0.8 mm, proizvod iste firme.

 

Tekst se gravira programskom CNC mašinom, ćirilicom ili latinicom. Velićina slova i brojeva može se proizvoljno izabrati, a praktično se određuje u zavisnosti od dužine potrebnog teksta koji dostavlja investitor-korisnik.

 

Ceo elemenat se pričvršćuje za podlogu preko samolepljive trake 3M 468MP koja obezbeđuje kvalitetnu vezu sa podlogom ili preko zavrtnja ukoliko je podloga itison, španski zid ili slično.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis Al profila za označavanje prostorija [ 132KB ]

 

# Ovaj Al 80 profil je iz starije generacije, koristimo ga za dopunu već uradenih objekata,

a sada imamo noviji savremeniji AL100mm u koji se ubaju odstampani papir.

 

New Hermes natpis za vrata

 

Natpis je namenjen za pojedinačno označavanje prostorija u reprezentativnom poslovnom prostoru. U specijalno dizajnirani i elektropolirani aluminijumski profil uvlači se uložak sa nazivom prostorije - službe, izrađen od Gravoply materijala. Glavne osobenosti ovog natpisa su bogat izgled i mogućnost izmene natpisa.

 

Uobičajeno je da se ovaj natpis postavlja na važnijim prostorijama kao što su: direktor, projektni biro, svečana sala, sala za sednice i slično.

 

Standardne dimenzije natpisa su 203,2 x 50 mm, a uloška su 203,2 x 39 mm. Boja uloška je jedna od standardnih boja Gravoply materijala po izboru.

 

Noseći profil izrađen je od elektrolitičkog elektropoliranog aluminijuma i proizvod je američke firme New Hermes. Uložak je od dvoslojnog Gravoply materijala istog proizvođača. Graviranjem programskom CNC mašinom skida se gornji sloj dvoslojnog Gravoply materijala ispod koga se pojavljuje donji sloj u drugoj boji.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis New Hermes natpisa za vrata [101KB]

 

Oznake tehničkih prostorija

 

Ove oznake koriste se za sve pomoćne i tehničke prostorije u slučajevima kada su kancelarijske prostorije obeležene Al profilom ili New Hermes natpisom za vrata. Najčešći slučaj je da su ove prostorije smeštene u suterenu objekta, ali neke od njih, kao što su priručni magacin, klima komora, telefonska centrala, i sl. mogu biti u sklopu kancelarijskog prostora.

 

Oznake su prikladne i za označavanje svih prostorija u industrijskim objektima na kojima preporučujemo belu osnovu sa crnim slovima zbog lakog održavanja.

 

Dimenzije oznaka su 200 x 50 mm, a boja je po izboru sa ton karte proizvođača od preko 20 boja.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis oznake tehničkih prostorija [100KB]

 

Providna vinjeta za označavanje prostorija

 

Zbog čestih zahteva korisnika, uvrstili smo u naš proizvodni program i ovu jednostavniju varijantu označavanja prostorija.

 

Vinjeta i izrađena od providnog klirita sa izgraviranim brojem prostorije, a predviđena za ubacivanje naziva službe i imena službenika na papiru. Sam korisinik može oštampati na papiru potrebni tekst i jednostavno ga ubaciti ispod vinjete blagim otpuštanjem zavrtnja za pričvršćenje. Ukoliko korisnik poseduje laserski štampač i natpis oštampa na papiru u boji, dobice se jos bolji vizuelni efekat.

 

Standardna dimenzija vinjete je 80 x 110 mm, precizno je isečena sa oborenim faziranim ivicama, broj je izgraviran, a rupe frezovane.

 

 

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis New Hermes natpisa za vrata [101KB]

 

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009