RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

OZNAKE DALEKOVODA I STUBA

 

Naša firma Uncijal koja je u sastavu Infoform-a specijalizovana je za izradu elektrotehničkih i tehničkih natpisa. 1991. godine zajedno sa komisijom Elektroistoka radili smo na standardizaciji tablica za označavanje dalekovoda. Osnovni zahtev službe za održavanje bio je da se napavi "neuništiva" i u svim uslovima čitljiva tablica "koju ni dokoni čobani gađajući je kockom od puta ne mogu uništiti". Tablica je morala biti reljefna sa duboko izgraviranim brojevima stuba i dalekovoda kako bi se isti mogli pročitati na zaleđenom stubu, a takođe i napipati u mraku. Čak i ako bi farba sa tablice potpuno spala, tablica bi morala biti jasno čitljiva. Cilj ovako kvalitetne tablice je bio da se u potpunosti eliminišu nesrećni slučajevi koji su u praksi bili prouzrokovani neadekvatnim obeležavanjem dalekovoda.


Po završetku ovog obimnog posla napravili smo protokol za izradu ovih tablica koji je definisao tehniku izrade, materijale i dimenzije. Takođe smo uradili i projektnu dokumentaciju za projektovanje. Etalon tablice po ovom protokolu uradio je Uncijal.


Da li je izbor najjeftinije tablice izrađene sito štampom koja se danas koristi u praksi, dobar izobor za visokonaponski dalekovod, procenite sami.

 

Oznaka stuba sa brojem dalekovoda

 

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižena, brojevi dalekovoda i stuba gravirani.

 

Brojevi stuba za očitavanje iz vazduha

 

  

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižene, ofarbane i zapečene.

 

Oznake faza

 

  

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižene, ofarbane i zapečene.

 

Oznaka stuba

 

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižena, broj stuba izgraviran.

 

Upozoravajuća tablica za visoki napon

 

Klasicna tablica upozorenja našeg dizajna za TS i VN postrojenja.

 

Tablice upozorenja od prisustva visokog napona, radimo u ćiriličnoj
i latiničnoj varijanti kao na slici iznad, dim. 150x200mm,
tehnikom graviranja i popunjavanja crvenom PVC bojom, na kliritu debljine 3mm.
Tablice su UV stabilne, predviđene za spoljnu montažu i traju više od 20 godina.

Zanjih godina skoro isključivo radimo ovakve tablice za visokonaponska postrojenja.
Jednostavno većina ovih postrojenja se radi u gradovima i u objektima a
investitori-korisnici jednostavno ne žele da u svom okruženje stalno gledaju mrtvačku glavu.
Ako nekom ovo nije dovoljno u današnje vreme,
onda mu sigurno ni mrtvačka glava neće pomoći, kaže jedan naručilac.

* * *

Da li je izbor najjeftinije tablice izrađene sito štampom koja se danas koristi u praksi, dobar izobor za visokonaponsko postrojenje, procenite sami.

 

 

Dimenzija oznake po protokolu. Materijal: aluminijum 2 mm debljine.
Tehnika izrade duboko hemijski nagrižena.

 

Buba Design © InfoForm 2009