RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

LOGOTIPI

 

Logotip je vizualna prezentacija, vizuelno predstavljanje jedne firme. Lepo oblikovan i dopadljiv logotip firme doprineće lakšem pamćenju i prepoznavanju firme u moru sličnih imena firmi.

 

Logotipi se najčešće sastoje od zaštitnog znaka i zaštitnog imena. Moguće je da logotip bude samo zaštitni znak ili samo zaštitno ime, a neretko su i oba dizajnirana kao jedna neraskidiva celina koja se naziva Logotip.

 

Preko 30 godina graviramo razne logotipe, a prvi smo u Beogradu 1991. počeli da izrađujemo logotipe “Sa donetog fajla”. Dobar logotip u našim uslovima je prava retkost i što neko reče, pravi “Praznik za oči”. Ali za nas kao izvođače najupečatljivija je činjenica da dizajneri koji su radili logotipe u najvećem broju slučajeva nisu vodili računa o realizaciji logotipa. Dobar logotip podrazumeva da se isti  može realizovati – izvesti u raznim tehnikama pored štampe, na primer graviranjem, livenjem, isecanjem, presovanjem itd.

 

Izgravirati logotip nije isto što i oštampati logotip na papiru. Da bi se logotip izgravirao potrebno je prvo imati korektan vektorski crtež (sa dobrim smerovima crtanja i zatvoreni linijama) koji se zatim obrađuje za graviranje. Naravno, u mogućnosti smo da logotip izgraviramo i sa donetog papira ili memoranduma, tako što isti skeniramo i preko njega nacrtamo vektorski crtež koji zatim obradimo za graviranje uzimajući u obzir korekcije za debljinu noževa i praveći ispunu šrafiranjem površina koje se graviraju.

 

Izgravirane logotipe na mesingu, aluminijumu, kliritu ili drugim materijalima farbamo u potrebnu boju.

 

 

 

Tekstovi vezani za logotipe na nasem sajtu

Dizajniranje logotipa

Graviranje logotipa - Samo tad i nikad više

 

 

Buba Design © InfoForm 2009