RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

MONOGRAMI

 

 

Imamo napravljenu kompletnu familiju monograma za graviranje postavljenih u krugu. Monogrami sadrže latinična i ćirilična slova. Ovakvi monogrami su prikladni za graviranje na raznim predmetima, a radimo ih dijamantskim alatom i programskim CNC mašinama.

 

 

Monogrami na slici uradjeni su iz naseg pisanog viselinijskog fonta na eloksiranom aluminijumu.

 

 

Prve monograme gravirali smo pre više od 20 godina mehaničkim mašinama - pantografima, a originalne fabričke garniture imale su samo latinična slova.

 

  

 

Primeri raznih monograma, namenski dizajniranih:

Kompletna abeceda monograma uradjena 1877. godine.

 

 

Mozemo takodje izgravirati alate za livenje predmeta sa monogramima.

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009