RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

STONI - PULTOVSKI NATPISI

 

Ovi natpisi pružaju potrebnu informaciju posetiocu sa stola ili pulta na kome su postavljeni. Najčešće se postavljaju na racepcijama, salama za sastanke i simpozijume, stolovima službenika koji rade sa strankama i šalterskim službama.

 

 

U proizvodnom programu nalaze se dve vrste natpisa: jednostrani (slika gore) i dvostrani (slika dole). Obe vrste imaju po dva tipa natpisa.

 

Ulozak sa natpisom od Gravoply materijala uvučen je u posebno dizajniran elektropolirani aluminijumski nosač, tako da zajedno čine prikladnu i dopadljivu celinu. Ulošci se po potrebi lako mogu izmeniti.

 

Jednostrani natpis je diminzije 177,8 x 25,4 mm, a dvostrani 203,2 x (jedan krak) 39 mm, (drugi krak) 50,8 mm. Boja uloška je jedna od standardnih boja Gravoply materijala po izboru. Boja nosećeg profila je boja elektropoliranog aluminijuma firme New Hermes.

 

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis stonih - pultovskih natpisa [ 108KB ]

 

 

Buba Design © InfoForm 2009