RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

PUTOKAZI

 

Zidni putokaz

 

Ovi putokazi se koriste kao dopunska oznaka na putu između informativnih tabli i prostorija. Koriste se u slučajevima kada se preko informacije dobijene na informativnoj tabli ne može lako doći do cilja.

 

Od svih naših tipskih elemenata, zidni putokaz se najređe radi kao tipski zbog specifičnosti samih objekata. Zidni putokaz pored potrebnog teksta sadrži i odgovarajuću strelicu.

 

Radi se na kliritu debljine 3 mm tehnikom graviranja i izgravirani tekst se farba.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis centralne zidnog putokaza [ 133KB ]

 

Ugaoni putokaz

 

Isto kao i zidni putokazi, ugaoni putokazi se koriste da pruže dopunsku informaciju na putu između informativnih tabli i prostorija. Koriste se u slučajevima kada se preko informacije dobijene na informativnoj tabli ne može lako doći do cilja.

 

Od zidnih putokaza razlikuju se po konstrukciji koja je prilagođena da pruži informaciju o daljem kretanju u pravcu koji je upravljen na zid ili mesto postavljanja.

 

Ugaoni putokaz se sastoji od nosećeg Al profila u koji se pričvršćuje ulozak-natpis od belog klirita sa izgraviranim i ofarbanim tekstom. Na putu između informativne table i cilja postavlja se jedan ili viđe putokaza u zavisnosti od potrebe.

 

 

Tehnički crtež i tehnički opis ugaonog putokaza [ 101KB ]

 

 

 

Buba Design © InfoForm 2009