RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

PEPEČAT ZA VOSAK - ŽIG ZA VOSAK
PECATI ZA VOSAK

 

Pečat za vosak izrađujemo tehnikom graviranja CNC mašinama. Ovo se danas retko traži tako da sada nudimo samo Model 1 prečnika 22mm koji se u praksi pokazao kao najpraktičniji. Najčešće se traži za pečatiranje pozivnica za svadbe.

 


Model 1 - Pečat za vosak InfoForm,

prečnika 22 mm, visine 28 mm.
slika 1

 

Primeri pečata za vosak urađenih po dostavljenom fajlu, Ms fi22mm.

 log pecat za vosak

 


 

 

 

* * *


Primeri pečata za vosak urađeni našim InfoFORM pisanim slovima-monogramima

napravljenim za ovu namenu. Izgled svih slova cirilica, latinicaPečat za vosak - Monogram - slika 2

 

Pečat za vosak - Monogram - Latinica - slika 3

 

Pečat za vosak - Monogram - Cirilica - slika 4

 


Pečat za vosak - Monogram Cirilični - slika 5Slika 6 - Jednoliniski monogram, pečat za vosak
Font 1L Pisana slova - infoFORM,
ćirilica ili latinica.Slika 7 - Jednoliniski monogram, pečat za vosak
Font 1L Pisana slova - infoFORM,
ćirilica ili latinica.

_
Štempl za vosak - Slika 9aOvo je otisak pečat za vosak - kružni monogragam
(Aleksić Živana Zoran - ćirilicom), Slika 9b

Imamo komplet latiničnih i ćirilicnih kružnih monograma

dizajniranih kao levo, srednje i desno slovo.
Ukoliko se ne želi srednje stavljamo zvezdicu na to mesto.

Monogrami su iz našeg razvoja dizajnirani su tako da je svaki pečat za vosak
praktično unikatan, malo smo ih napravili a sve uradjene slovne kombinacije

imamo zapisano, pa ukoliko bi nekom trebalo uraditi sa istim slovima
nešto bi predložili i izmenili ali to se do sada nije desilo.

 


* * *


Specijalna izrada monograma
pečata za vosak po dostavljenom crtežu - fajlu.

 

Štempl za vosak - Monogram - Slika 10

 Slika 11 - pečat za vosak monogram
urađen po dostavljenom fajlu - dizajnu.* * *

Pečati za vosak urađeni po dostavljenom dizajnu
kao logotipi ili simboli za razne namene.Štempl za vosak - potpis - Slika 12

 

Pečat za vosak - potpis - Slika 12aSlika 13 - Pečat za vosak logotip
urađen po dostavljenom fajlu - dizajnu.

 


Slika 14 - Pečat za vosak logotip - za vinariju
urađen po dostavljenom fajlu - dizajnu.Slika 15 - logotip firme, pečat za vosakSlika 16 - logotip firme, pečat za vosakSlika 17 - logotip firme, pečat za vosak

 


Slika 18 - logotip firme, pečat za vosak

 


Slika 19 - pečat za vosak logotip
urađen po dostavljenom fajlu

 

Slika 120 - Srce

 

Slika 21 - pečat za vosak, krst


Slika 22 - pečat za vosak monogram
urađen po dostavljenom fajlu - dizajnu.

 

* * *

Model 2 - pečat za vosak infoForm,

prečnika 22mm, visine 8mm, sa urezanim navojem M6 za dršku pečata,
namenjen je onima koje zele da sami naprave atraktivnu dršku za pečat.

 

slika 22 - Model 2, pečat - žig za vosak

 

Primer primene pečata za vosak

.

Pečatni vosak koji se može naći na našem tržištu.

 

 

Ključne reči: Pečat za vosak, Žig za vosak, Izrada pečata za vosak,
Štempl za vosak, Monogram za vosak

 

 

Buba Design © InfoForm 2009