RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

TABAKERA - graviranje

 

Ukratko o cigaretama,

 

Cigarete sadrže arsen, formaldehid, olovo, cijanovodik, azotov oksid, ugljen dioksid, amonijak i još 43 druge kancerogene supstance.

 

Nikotin se kod pušača može pronaći u svakom delu tela, pa i u majčinom mleku.

 

Svake godine oko 4 miliona ljudi izgubi život zbog pušenja, tj. svakih 8 sekundi po jedna osoba umre od neke bolesti izazvane dimom duvana, u kojem se nalazi preko 4 000 štetnih i 43 kancerogene materije koje izazivaju preko 40 vrsta različitih oboljenja od kojih je većina veoma teška i smrtonosna.

 

Duvanski dim je pun kancerogenih agenasa, uključujući ugljen monoksid, katran.

Katran u cigaretama izaziva plućni i rak grla i hronične grudne infekcije.

 

Nikotin je visoko toksična droga i stvara zavisnost kao i heroin.

 

Dakle, pušenje je bolest zavisnosti i teško je prestati sa uzimanjem duvana kao što je teško prestati sa uzimanjem heroina.

 

Nefiltriran dim zapaljene cigarete je najštetniji deo.

 

Ako nekom kažete da treba da prestane da puši, duvan tako deluje na mozak da pušač nesvesno počinje da vas mrzi, iako po prirodi nije takav.

 

Duvan i siromaštvo čine međusobno začarani krug itd.. itd..

 

Da, još i ovo, kažu da biljku duvana ne napada ni jedan insekt niti ga životinje jedu, samo "pametan" čovek ga lepo smota, u lepu kuticu stavi i konstantno počne da se truje...

 

I sad, ja treba da graviram tabakeru i da se ponosim svojim radom... nešto baš i nisam voljan,

ali ako želite da na tabakeri izgraviram "Cigare su otrov - opasan po život", e to ću rado izgravirati besplatno.

 

Buba Design © InfoForm 2009