RAZNA GRAVIRANJA

vrste graviranja
logotipi
grbovi
monogrami
tablice za vrata
pečati za vosak
iPod

TEHNIČKI NATPISI

elektro natpisi
oznake dalekovoda
sinoptik šeme
prednje ploče
tehnički natpisi
ecovanje
metalografija - ravna štampa
VIZUELNA KOMUNIKACIJA

firma
kućni broj
radno vreme
informativna tabla
putokazi
oznake sprata
oznake prostorija
brojevi prostorija
piktogrami
protivpožarne oznake
stoni-pultovski natpisi
privesci za ključeve
hotelski privesci za ključeve
inventarske tablice
šnale za rever

REKLAMNI MATERIJAL
vizitkarteri
satovi
privesci
upaljači
medalje
pehari
šnale za kravatu
držač za papirni novac
RAZNA ISECANJA
isecanja simbola i slova
sečenje klirita
modeli za livenje
prosecanje mesinga
šabloni za farbanje
sečenje samolepljive folije
PROSPEKTI
elektro prospekt - str. 1
elektro prospekt - str. 2
vizuelna komunikacija - str. 1
vizuelna komunikacija - str. 2
OSTALO

Graver - zanat

Dizajn - nasušnii

Graverska berza
Engraving PORTAL

NATPISI ZA TRAFO STANICE
Obeležavanje TS
Natpisi za TS, Oznake za TS

 

Označavanje trafo stanica radimo tehnikom graviranja na kvalitetnim materijalima, najčitljivijim fontom Helvetica medium u latiničnoj ili ćiriličnoj vatijanti ili fontom Orach Technic iz našeg razvoja. Naša firma UNCIJAL radila je sa komisijom Elektroistoka početkom devedesetih godina na izradi standarda za označavanje dalekovoda, kao jedina firma na području bivše YU specijalizovana za elektrotehničke i tehničke natpise. Uncijal je sada u sastavu Infoforma. Imamo najsavremenije programske mašine i ove tablice radimo brzo i lako u ćiriličnoj ili latiničnoj varijanti. Tablice na žutom livenom klititu popunjene PVC crnom bojom traju u spoljnim uslovima više od 20 godina a što je i u praksi potvrđeno na mnogoj mesta.

Oznaka - naziv TS za spoljnu montažu.
tehnikom graviranja, od livenog klirita debljine 3mm,
dim. 500 x 320mm ili 320 x 240mm, ofarbana PVC bojom.

Trajnost vise od 20 godina.

Oznaka - Broj TS (Trafostanice)
Žuti liveni klirit, graviran duboko i popunjen PVC bojom,
dimenyije 300x60mm
Trajnost više od 30 godina u spoljnim uslovima.

 

Visokonaponske ćelije od dvoslojnog ABS materijala,
tehnikom graviranja, dim. 300 x 60mm.

 

Niskonaponske ćelije od dvoslojnog ABS materijala, tehnikom graviranja
dim. 300x60, 300x50 ili 200x40mm ili kao VN celije.

 

 

Oznake Trafo boksa radimo na belom kliritu ofarbano u crnu boju ako se

postavljaju na vratima koja su izložena atmosferskom uticaju ili

na dvoslojnom ABS materijalu ako su vrata trafo boksa u objektu.


Natpis ZDRUŽENO UZEMLJENJE je vrlo važna oynaka u TS,
izrađujemo je standardno dim. 300x600mm od žutog livenog klirita
debljine 3mm, sa dve rupe za fisiranje, ofarbano crnom PVC bojom.

.

Tablice Visoki napon opasno po život sa mrtvačkom glavom i strelicom,

izrađena je od žutog kvalitetnog klirita debljine 3mm, dimenzije 150x200mm,

ofarbana je crnom PVC bojom i trajnost joj je veca od 20 godina u spoljnim uslovima,

Može biti sa dve rupe za pričvršćenje ili bez rupa kada se lepi na podlogu.
Postavlja se na ulaznim vratima trafo stanica, stubovima itd.

 

.

Tablice Opasnost visoki napon predviđena je za zaštitnu letvu u trafo boksu,

izrađena je od žutog kvalitetnog klirita debljine 3mm, dimenzije 150x150mm,

ofarbana je crnom PVC bojom, ima dve rupe za pričvršćenje.

 

-

Tablice Radovi u toku predviđena je za postavljanje na prekidačima i
rastavljačima kada se ma mreži ili opremi izvode neki radovi.

Izrađena je od žutog kvalitetnog klirita debljine 3mm, dimenzije 200x150mm,

ofarbana je crnom PVC bojom, ima dve rupe i kanap za kačenje.

 

* Sve ove oznake su od žutog klirita, na slikama neke su tamnije a neke

svetlije jer su slikane u različitim uslovima, neke unutra a neke spolja,
najvernija žuta boja je na tablici združeno uzemljenje.

 

(Relativno) NOVO!

 

.

Tablice Opasnost visoki napon sa strelicom i tekstom,

izrađena je od žutog kvalitetnog klirita debljine 3mm, dimenzije 150x200mm,

ofarbana je crnom PVC bojom i trajnost joj je veca od 20 godina u spoljnim uslovima.

Može biti sa dve rupe za pričvršćenje ili bez rupa kada se lepi na podlogu.

Ovu tablicu napravili smo pre nekoliko godina za jednu TS 20/04kV u centru grada,
kada je arhitekta celog ambijenta tražio da se zbog prolaznika i šetača ova tablica
promeni i izbaci mrtvačka glava kao neprikladna za gradski ambijent.

 

   .

Oznake prekidača na izvodima 120x30, 100x25, 100x20mm
samolepljivi - traka 3M ili sa rupama za pričvršćenje.

 

Opasno po život za NN ormane i opremu, Al reljefna, samolepljiva.

 

* * *

 

.

Skraćeni komplet uputstva za TS dim. 300x450mm
levo za unutrašnju montažu - desno robusna varijanta za unutra i spolja

* Nekada (osamdesetih godina) radili smo ovo kao četiri posebna uputstva na istom formatu sa slikama u boji, sa puno teksta i navođenjem tadašnjih propisa koji to propisuju. Zahtevi za ovim kompletom su potpuno nestali.

Početkom dvehiljadite godine napravili smo ovu skraćenu verziju uputstva koja sadrži sve najosnovnije - najpotrebnije iz ova četiri uputstva. Uvek tražimo do naručioca da ovo pre naručivanja pročita i vidi dali mu ovakav tekst u potpunosti odgovara.

U praksi je lepo prihvaćeno, majstori ga rado pročitaju i lako se kači na najlon ili šrafi tiplovima, tako da se uvek nađe neko mesto za ovaj natpis.

 

od 2018. ovo radimo i na plavo belom materijalu, jer je tako logičnije kao informacija
a i lakše je čitljivo.

 

-

Skraćeni komplet uputstva za TS dim. 300x450mm.

 

* * *


Oznake za kablove radomo raznih dimenzija u zavisnosti od veličine kablova

a predvi]eni za fisiranje plastičnim vezicama.

 

.

dimenzija 80x35mm

 

.

dimenzija 60x15mm


* * *

pogledajte i naše stranice
elektro natpisi

oznake za dalekovode

 

 

Natpisi za trafo stanicu, označavanje ts, obeležavanje trafo stanice,
tablice za ts, oznake za trafo stanicu, oznaka kablova u ts
graviranje natpisa za ts, graviranje tablica za ts

 

 

Buba Design © InfoForm 2009